Vas Bodešče

Bodešče

Vas Bodešče

Vas Bodešče je prijazna in slikovita vas nad sotočjem dveh rek; Save Bohinjke in Save Dolinke. Oddaljena je zgolj 3 kilometre od slovenskega bisera Bleda. Vas je razdeljena na tri dele. Na strmi pečini nad Savo Bohinjko se nahaja Cerkev Svetega Lenarta iz 15 stoletje. V osrednjem delu vasi mogočno stoji Sodarjeva domačija, kjer je osrednje dogajanje dogodkov Zveni po praznikih. Vas je v preteklosti slovela kot poljedelsko in živinorejsko usmerjena.

Sejali in predelovali so lan, različna žita, izdelovali različne košare iz vrbovih vej. Zelo znani so bili tudi »furmani«, ki so s konjskimi vpregami vozili les iz okoliških planin. Poleg težkega in trdnega dela so se vaščani znali družiti in poveseliti. Ob različnih priložnostih sta na svoje harmonike igrala Cvernova Ivan in Polda, ki sta s svojimi melodijami razveseljevala vaščane in mnoge navdušila za igranje ljudskih viž na harmoniko, tudi Markotovega Albina. Slednji je na nas prenesel ljudsko izročilo godčevstva in ljudskega petja in pri Sodarju ga skušamo čim bolj pristno predstaviti.

Stremimo k temu, da bo pri Sodarju v Bodeščah zmeraj zvenelo po praznikih.