Sodarjeva domačija

zveni po praznikih -zunaj

Nekaj o preteklosti

Sodarjeva domačija se nahaja sredi idilične alpske vasice Bodešče, ki je od turističnega bisera Bled oddaljena le nekaj minut. Hiša, ki jo lahko poimenujemo tudi kmečki dvorec, je rasla od obdobja renesanse, pa vse do poznega baroka in njeni začetki segajo v davno leto 1664.

Domačija je preživljala vzpone in padce, bila je dom mnogim prednikom, hkrati pa iz te hiše izhajajo tudi korenine znane slovenske dobrotnice, Josipine Hočevar.

2D1A4791
2D1A5260

Baročni dvorec

Baročni kmečki dvorec se nahaja v starem jedru vasi Bodešče. Domačija stoji na terasi nad Savo v vzhodnem delu Bodešč ob poti k mostu čez Savo in naprej na Lancovo in v Lipniško dolino. Na videz povsem enoten kmečki dvorec skriva več razvojnih faz. Glede na raziskave sklepamo, da je jedro stavbe iz 17. stoletja. Renesančni tloris lahko umestimo v južni in zahodni del stavbe, definirata ga letnica, vrezana na tramu v hiši 1664, ostanki grafitno sive poslikave nad oknom levo od vhoda in v legi na zahodni fasadi, grebenasti obok v veži ter kletni in pritlični portali v notranjosti hiše.

V notranjosti in na fasadah so ohranjeni kvalitetni arhitekturni detajli: baročni kamniti okenski okviri in polkrožen portal iz peraškega tufa s sklepnikom, kovane mreže, pod sekundarnimi ometi pa se skrivajo tri plasti poslikav.

V 19. stoletju je domačija posedovala precej njiv in travnikov, nekaj gozda in pašnikov. Velik hlev je sedaj deloma prezidan v še ne dograjeno stanovanjsko hišo. Na podstrešju dvorca so še tri velike kašte (skrinje) za shranjevanje žita in dve manjši za fižol in suho sadje. Ohranjena je tudi še skrinja iz vsaj 18. stoletja z renesančno konstrukcijo in več skrinj iz 19. stoletja.

Da je bila Sodarjeva domačija resnično dvorec lahko rečemo predvsem zaradi njenega razkošnega in izbranega pohištva, kot tudi zaradi stopnišča, ki vodi v prvo nadstropje. Kmečki dvorci so namreč od gradov prevzemali funkcijo središč, to je »zemljiških gospostev«. Za kmečke dvorce so bile značilne tudi poslikane, s štukaturami okrašene sobane. Tlorisi so bili pravokotni, sprva so imeli tudi vogalne obrambne stolpe, ki pa so bili v 17. stoletju le še za okras. Nekdanjo podobo kmečkega dvorca ponazarja danes le stanovanjska hiša z zelenjavnim vrtom, ograjenim z lesenim plotom. Skedenj, ki je stal vzdolž ob hiši, je pogorel, ohranilo se je le manjše gospodarsko poslopje.

Le nekaj metrov stran od hiše je potok, ki je včasih služil za pranje perila. V bližini se nahaja tudi korito, ki je nekoč služilo za oskrbo s pitno vodo kakor tudi za napajanje živine.

zveni-po-praznikih-sodarjeva-domacija